Při rodinné terapii či poradenství pracujeme s celou rodinou, pokud možno se všemi jejími členy. Oceňujeme jedinečný a individuální přínos každého z členů rodiny a to nejen těch, kteří jsou schopni plynule hovořit. V rámci rodinné psychoterapie a poradenství se věnujeme častým konfliktům mezi rodiči a dětmi, narušeným rodinným vztahům, konfliktní společné komunikaci, problémům s výchovou dětí a v neposlední řadě i psychosomatickým onemocněním v rodinách (např. poruchám příjmu potravy). Rodinná terapie je vhodná i při léčení enurézy, separační úzkosti, školních fobií, depresí a poruch chování.

Při rodinné psychoterapii pracuje s rodinou vždy dvojice psychoterapeutů. Výhodou takového uspořádání je možnost širšího (mužského i ženského) pohledu na problémy v rodině.