Nabízíme párovou terapii a poradenství pro manželské páry i pro partnery.

Konzultace v párové terapii mohou významnou měrou přispět k lepšímu pochopení partnerské, či manželské situace, vzájemným vztahům a problémům, které spolu manželé či partneři zažívají. Nejčastější témata párové psychoterapie a poradenství jsou časté hádky a nepochopení, zlepšení vzájemné komunikace, nevěra, žárlivost, osamění ve vztahu či předrozvodové a porozvodové poradenství a uspořádání vztahů  s dětmi.

Při párové psychoterapii pracuje dvojice psychoterapeutů vždy dohromady s celým párem. Výhodou takového uspořádání je možnost širšího (mužského i ženského) pohledu na problémy páru.

Cílem párové psychoterapie a poradenství je zprostředkovat manželům či párům orientaci v nastalé situaci a dopomoci jim k tomu, aby sami učinili rozhodnutí a kroky k vyřešení.