Při individuální dětské psychoterapii pracuje s dítětem vždy jeden psychoterapeut. Rozhovor vedený mezi terapeutem s dítětem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, které často nejsou na první pohled zřejmé.

Individuální dětská psychoterapie je vhodná při psychických potížích dětí a dospívajících, jako je např. úzkost, deprese, potíže ve vztazích, ale i při sourozenecké rivalitě, problémech doma i ve škole, školní šikaně a zpracování a vyjadřování emocí. Individuální psychoterapie může být účinná i při léčení psychosomatických obtíží dítěte – poruchy příjmu potravy, pomočování, enkopréza, bolesti hlavy, břicha atd.