Párové a rodinné poradenství a psychoterapie

Nejčastější problematiky, kterým se věnujeme jsou neshody v partnerství, narušené (zpochybněné) rodičovství, dysfunkce rodinného systému, problémy spojené se vztahy v rodině, psychosomatika (např. poruchy příjmu potravy) a práce s emocemi.

Výhodou naší práce je to, že pracujeme v terapeutickém páru, kdy je zajištěn pohled z mužského i ženského zorného pole a v sezeních jsou vždy zastoupeny obě tyto složky.  V indikovaných případech nabízíme i individuální psychoterapii.


Supervize

Zajišťujeme supervizi v několika formách.

 • Individuální supervizi zaměřující se především na sebereflexi supervidovaného, při které jde o zvýšení schopnosti průběžně vnímat  a rozumět vlastním motivům při práci s klientem.
 • Skupinovou (případovou) supervizi zaměřující se na hledání řešení vhodné pro supervidovaného a člověka, se kterým pracuje.
 • Supervizi týmovou, reflektující vztahy a dynamiku týmu.

Individuální psychoterapie dospělých

 

Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Psychoterapie rozšíří sféru osobních možností, kladně ovlivní to, jak se cítíme a co děláme.

V individuální psychoterapii vám můžeme pomoci s řešením potížích např. v těžkých životních situacích, v osobních problémech, v problémech vztahových, při stavech úzkosti či depresivních stavech. Individuální psychoterapie je indikována i v případě psychosomatických potíží, zvládání stresu a nadměrného pracivního vytížení. Individuální psychoterapie je též vhodná k posílení sebedůvěry a sebevědomí, případně k sebepřijetí.


Vzdělávání

Nabízíme přednášky a semináře na téma:

 • Vývoj dítěte
 • Emoce u dětí a jak s nimi zacházet
 • Dospívání
 • Závislosti a jiné psychopatologické jevy
 • Trauma
 • Partnerství a rodičovství
 • Vztahy v rodině
 • Rozvod v rodině a jeho dopad na dítě
 • Semináře na klíč – dle přání jednotlivých zařízení

Bližší informace naleznete v záložce Kurzy a semináře