Kurz “Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte” nabízí pohled na jednotlivé vývojové etapy v životě dítěte, důležité úkoly, které je v tomto období třeba řešit a také vliv, který na řešení těchto vývojových úkolů má rozpad rodičovské diády.  Důležitým tématem kurzu je také práce s emocemi dětí i rodičů a možnosti řešení situace rozpadu rodiny v individuální i rodinné terapii.

Témata kurzu – vývoj dítěte, vývoj rodiny jako celku, situace, které vznikají během rozchodu rodičovského páru a   možnosti psychoterapeutické práce s nimi.

Kurz je určen –  manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, pedagogickým pracovníkům a studentům, zajímající se o oblast rodinného poradenství.

Časová dotace kurzu – 8 hodin.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 100% účast.

Lektoři kurzu – Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, rodinní terapeuti, pracovníci Střediska komplexní terapie Liberec.

Kurz je akreditován u MPSV – A2018/0720-SP/PC/VP