Kurz čerpá z několikaletých zkušeností s prací lektorů v rodinném a párovém poradenství/terapii. Vycházíme z metafory “RODINA JAKO SOCIÁLNÍ DĚLOHA”.

Komu je kurz určen?

Především manželským a rodinným poradcům., psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, kolegům pracujícím v oblasti náhradní rodinné péče, pedagogickým pracovníkům a studentům zajímající se o oblast rodinného a párového poradenství/terapii.

Základní cílem kurzu

Základním cílem je seznámit účastníky s teoretickými východisky a základními principy poradenských intervencí zaměřených na práci s rodinou. Jde o celkovou kultivaci pohledu na páry a rodiny a zároveň propracování vlastních vztahových a rodinných témat v rámci malých sebezkušenostních skupin.

Dílčí cíle:

Rozšířit znalosti o rodinném systému a jeho vývojových stupních, (velký důraz je kladen na vývojové koncepty dítěte a
rodiny). Seznámit účastníky kurzu s různými metodami a formami práce s rodinou.

Zaměření praktických bloků na tréning poradenských intervencí a praktických dovedností.

Sebezkušenostní propracování vlastních témat v rámci malé “psychoterapeutické” skupiny.

V kurzu se budeme věnovat především tématům:

Raný vývoj dítěte, emoce u dítěte, dospívání, identita, separace, vztahy v rodině, rodičovství, prarodičovství, formy náhradní rodinná péče, partnerství, sexualita, vznik, průběh a terapie traumatu, psychopatologie v rodinných systémech atd.

Lektoři  kurzu:, PhDr. David Cichák, Mgr. Hana Heindorferová

Časová dotace kurzu je 200 hodin rozdělených následovně:

Komunitní část – 24 hodin

Sebezkušenostní skupinová část – 76 hodin

Teoretická část – 76 hodin

Kluby – 16 hodin

Supervize – 8 hodin

Aktuálně je kurz od října 20017 v běhu – další běh prozatím není naplánován.

Kurz je akreditován u Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) a v jednání je
„akreditace“ Asociací manželských a rodinných poradců (AMRP).

Cena celého kurzu:  25 000,- Kč.

Kurzovné je možné uhradit v celkové výši (tj. 25 000,- Kč), případně ve dvou (ročních) splátkách (splátky je třeba
individuálně domluvit s lektory kurzu).

Počet účastníků kurzu je omezen. V případě většího počtu zájemců budeme postupovat podle pořadí došlých přihlášek.

Přihlásit se lze na adrese: inspirace.liberec@seznam.cz.

Další informace o kurzu Vám poskytneme na výše zmíněném emailu nebo na telefonním čísle 728 042 473.