Hlavním úkolem kurzu je přiblížit účastníkům jednotlivé aspekty partnerství, zmapování vývoje vztahu  V druhé části lektoři zmapují možné patologické situace, které vznikají během vývoje partnerství a  nabídnou možnosti jejich řešení. Budeme se zabývat především  termíny jako jsou – koluze, vztahová potence, párová dynamika, zralost vztahu, psychopatologie ve vztahu.

 Témata kurzu – vývoj vztahu, výběr partnera, vědomá a nevědomá komunikace, zralost vztahu, patologie ve vztahu, vztahová potence , videoukázka práce s párem.

Kurz je určen –  manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, pedagogickým pracovníkům a  studentům, zajímající se o oblast partnerského  poradenství.

Časová dotace kurzu – 8 hodin.

Místo konání – v prostorách společnosti Amina Jablonecká 8/31, Liberec 5 – mapu naleznete v záložce Kontakt.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 100% účast.

Lektoři kurzu – Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, pracovníci Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Liberec.

Kurz je akreditován u MPSV č. 2016/0971-PC/SP.