Kurz “Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů” nabízí nové pohledy na komunikaci s dítětem v období dospívání. Specifikem kurzu je představení konceptu vývoje dítěte a na něj navazující vhodné možnosti komunikace s dospívajícími. Nedílnou součástí kurzu je modul o emočním vývoji dítěte a o práci s emocemi dítěte. Účastníci jsou “provedeni” přes pubertu a dospívání dítěte až k jeho separaci. V tomto nelehkém období se může ve vývoji objevit mnoho krizí, které musí dospívající řešit. Mnohdy dospívající použije místo řešení této krize “vyhybku”, což může vyústit k patologickým jevům (např. drogy, alkohol, gambling, asociální chování apod.).

Témata kurzu – vývoj dítěte, vývoj rodiny jako celku, nebezpečné situace, které vznikají v dospívání, práce s rodinou během dospívání, jednotlivé formy patologických jevů a  jednotlivé psychoterapeutické práce s nimi.

Kurz je určen –  manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, pedagogickým pracovníkům a studentům, zajímající se o oblast rodinného poradenství.

Časová dotace kurzu – 8 hodin.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 100% účast.

Lektoři kurzu – Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, rodinní terapeuti, pracovníci Střediska komplexní terapie Liberec.

Kurz je akreditován u MPSV – 2016/1162-SP/VP