Kurz „Emoce (nejen u dětí)“ nabídne bližší pohled na některé emoce, jejich vývoj a nahlédnutí do emočních poruch u dítěte a dospívajícího. K porozumění problematice poslouží některé psychoanalytické teorie. Seminář rovněž přiblíží obranné mechanismy, které nám pomáhají udržet duševní zdraví.

Témata kurzu – vývoj dítěte, vnitřní svět dítěte, emoce u dětí a dospívajících, psychoterapeutická práce s nimi.

Kurz je určen –  manželským a rodinným poradcům, psychologům, psychoterapeutům, sociálním pracovnicím, pedagogickým pracovníkům a studentům, zajímající se o oblast rodinného poradenství.

Časová dotace kurzu – 8 hodin.

Pro získání osvědčení o absolvování kurzu je nutná 100% účast.

Lektoři kurzu – Mgr. Hana Heindorferová a PhDr. David Cichák, rodinní terapeuti, pracovníci Střediska komplexní terapie Liberec.

Kurz je akreditován u MPSV  2017/0207-PC/SP/VP