Nabízené kurzy a semináře

(Bližší informace o jednotlivých kurzech získáte po kliknutí na jejich název.)

Práce s rodinou vlastní a náhradní pro využití v sociální práci (200 hodin)

AKREDITACE: A2019/1248-SP/VP

Ucelený komplexní kurz, obsahující část teoretickou, část sebezkušenostní (v malých skupinách) a supervizi. Kurz podrobně mapuje psychologický vývoj dítěte, rodiny, vztahy v rodině, význam rodičovství a partnerství.


Vliv rozpadu rodiny na vývoj dítěte (8 hodin)

AKREDITACE: A2018/0720-SP/PC/VP

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: prožívání dítěte během rozchodu rodičů, jak předejít traumatizaci dítěte, co dělat a nedělat během rozvodu, výhody a nevýhody střídavé péče.


Psychologické aspekty partnerského vztahu (8 hodin)

AKREDITACE: 2016/0971-PC/SP

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: vytváření a udržování partnerských vztahů, dodržování rolí v partnerském vztahu, výběr partnera a mechanismy, kterými zvládáme konflikty a obtížné situace.


Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů (8 hodin)

AKREDITACE: 2016/1162-SP/VP

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: puberta a dospívání hledání identity, nebezpečí a patologické vyústění separace z rodiny.


Emoce (nejen) u dětí (8 hodin)

AKREDITACE: 2017/0207-PC/SP/VP

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: emoce a práce s nimi a emoční vývoj, emoční poruchy u dětí a dospívajících.


 

 Vývoj vztahů v rodině  – pro využití v sociální práci (16 hodin)

AKREDITACE: A2020/0659-SP/VP

Dvoudenní seminář, ve kterém  účastníci spolu s lektory projdou vývoj nejdůležitějších vztahů v rodině, jejich proměny v čase a důležitá témata, které rodina řeší.


 

Krizové situace v rodině a prevence traumatu u dětí (8 hodin)

AKREDITACE: A2020/0335-SP/VP

Jednodenní seminář mapující krizové situace v rodině z pohledu dítěte a možnosti, jak zabránit vzniku psychického traumatu u dětí, nebo jak trauma řešit.