Kurzy a semináře

 

Nabízené kurzy a semináře

(Bližší informace o jednotlivých kurzech získáte po kliknutí na jejich název.)

Rodiny vlastní a náhradní pohledem rodinných terapeutů (200 hodin)

Ucelený komplexní kurz, obsahující část teoretickou, část sebezkušenostní (v malých skupinách) a supervizi. Kurz podrobně mapuje psychologický vývoj dítěte, rodiny, vztahy v rodině, význam rodičovství a partnerství.


Rodina během a po rozvodu (8 hodin)

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: prožívání dítěte během rozchodu rodičů, jak předejít traumatizaci dítěte, co dělat a nedělat během rozvodu, výhody a nevýhody střídavé péče.


Psychologické aspekty partnerského vztahu (8 hodin)

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: vytváření a udržování partnerských vztahů, dodržování rolí v partnerském vztahu, výběr partnera a mechanismy, kterými zvládáme konflikty a obtížné situace.


Obtíže dospívání pohledem rodinných terapeutů (8 hodin)

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: puberta a dospívání hledání identity, nebezpečí a patologické vyústění separace z rodiny.


Emoce (nejen) u dětí (8 hodin)

Jednodenní seminář, jehož hlavními tématy jsou: emoce a práce s nimi a emoční vývoj, emoční poruchy u dětí a dospívajících.