Rozhovor vedený mezi terapeutem a klientem v empatickém prostředí, které zajišťuje maximální důvěru a bezpečí je cestou k postupnému odhalení příčin potíží a jejich souvislostí, jež často nejsou na první pohled zřejmé. Psychoterapie rozšíří sféru osobních možností, kladně ovlivní to, jak se cítíme a co děláme.

V individuální psychoterapii vám můžeme pomoci s řešením potížích např. v těžkých životních situacích, v osobních problémech, v problémech vztahových, při stavech úzkosti či depresivních stavech. Individuální psychoterapie je indikována i v případě psychosomatických potíží, zvládání stresu a nadměrného pracivního vytížení. Individuální psychoterapie je též vhodná k posílení sebedůvěry a sebevědomí, případně k sebepřijetí.