Zde najdete ceník  pro supervizi a terapii, ceny seminářů jsou uváděny u konkrétních kurzů.

Ceník konzultací

Individuální konzultace …………….. 800,- / hod.

Párová  a rodinná konzultace ……………….. 1200,- / hod.

 


Ceník supervize

Supervize případová …… 1000,- / hod.

Supervize týmová ………….. 1200,- / hod.